Security Green Line

 

Miljö vy 1Sopor2

VAR SÅ GOD och Visste Du att ….Mellan 10 – 15 % av ”demonterat” och utbytt säkerhetsmateriel SKROTAS vid VARJE service,  lagerinventeringar, nyinstallationer, ombyggnadsarbeten eller andra ändringsarbeten inom säkerhetsområdet I VÅR VÄRLDFÄRD, KASTAS OCH INTE ÅTERANVÄNDES!

Mängder av återanvändbara säkerhetsprodukter och system demonteras, går till spillo och kastas helt i onödan. Med andra ord, kurranta, fungerande och helt användbara produkter går med allas hjälp att finna nya vägar i denna osäkra värld som kan återanvändas via nytt tankesätt!

Security Lab… har ideérna och kunskapen om hur återvinning tillsammans med ECO smarthet ”kan ske utan att maximerade vinstmarginaler uteblir för berörda inom inhemska och lokala välfärdsmarknader.

Vår idé  är att samla ihop icke önskvärt säkerhetsmateriel, skrotade produkter nya eller begagnade enheter som inte behövs eller kan säljas inom”hemmamarknader” och av olika anledningar oftast hamnar i soptunnan eller går till elektronikskrot.

Vi  tar hand om allt tänkbart säkerhetsmateriel */ (Ej batterier eller ackumulatorer i skick som ej kan laddas eller återanvändas!)Vi kollar igenom, restauerar, skickar vidare efter kontroll till mer ”behövande”  länder som inte har möjlighet att införskaffa denna typ av säkerhetssystem och produkter. Men som i sin vardag ändå har samma behov av att känna en trygghet och hela tiden slippa en oro, precis som vi ser som en självklarhet inom vårt levnadssätt. Samtidigt som Du hjälper till att minska miljöeffekterna och riskerna för denna typ av ”elektronikskrot” som oftast är och blir en belastning och kostnad för varje företag i sin TOTALA MILJÖSÄKRING!

VI GARANTERAR att ALLT materiel EJ hamnar inom ”hemmamarknader” och inte säljes vidare inom dessa! Bara hjälper folk och länder där ÄNDÅ Dina produkter och system inte kan säljas eller är svårt att marknadsföras! *) Gäller ej materiel som kan återanvändas för nya innovationer som ej finns på marknaden.

Vi har NU KOMMIT med ett aktivt smart val för miljön och hjälpa till… Har Du? Vill Du hjälpa till? Samla ihop en ”Säkerhetspåse” så hjälper Du till att skapa en säkrare och tryggare tillvaro för många andra i en alltmer osäker värld! Som till sist och troligtvis kommer att gagna både Dig och Dina efterföljande ”arvtagare”!