SPECIALSÄKERHET FÖR RÄDDNING, UTRYMNING PERSONLIGT SKYDD OCH ÖVERLEVNAD

logoSPECIALSÄKERHET FÖR RÄDDNING, UTRYMNING PERSONLIGT SKYDD OCH ÖVERLEVNAD

EXTREMA, KREATIVA, PROGRESSIVA OCH SMARTA SÄKERHETSLÖSNINGAR FÖR EN SÄKRARE VARDAG
Bo-Christer Ribberfalk tillhör och är en av Sveriges mest erfarna säkerhetsentreprenörer. Med över 45 års erfarenhet, gedigen bakgrund inom säkerhetsbranschen med sina företagsetableringar både i Sverige och sina 20 års arbete utomlands.
Bo-Christer startade 1989 Modernt Larm Ribberfalk & Co. International Security Group, 2004 startades även Security Lab med nytänkande, kreativitet, idérikedom, forskning och experiment inom skydd & säkerhetsområdet och som har specialiserat sig på säkerhetslösningar mot nya tidens hot!

Bo-Christer startade 1979 även ett av Norrköpings största larmföretag LISU Larmsystem  och drev detta över 25 år, varit svensk pionjär att etablera olika säkerhetsföretag utomlands med larmmottagningscentraler, bevaknings – värdehanterings och installationsföretag under 20 år bla i Baltikum – Estland, Lettland och Litauen samt inom Western Balkan – Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Serbien.

Vi tillverkar, utvecklar, levererar, förbättrar och specialanpassar innovativa smarta säkerhetslösningar som branschen inte vill eller kan erbjuda och som innefattar allt tänkbart skydd av personer, djur, egendom och miljö.

Brand 55

lond6_1234264b 

RÄDDNING * UTRYMNING * ÖVERLEVNAD * PERSONLIG SÄKERHET * DJURSÄKERHET

MORGONDAGENS produkter och säkerhetstänkande – IDAG!

Vara FÖRBEREDD innan det HÄNDER som inte får HÄNDA!

Brand 3

30-års-jubileum1989 – 2019