Djursäkerhet

Häst 8

INNOVATIVA SÄKERHETSUTRUSTNINGAR OCH HJÄLPMEDEL FÖR DJUR 

Vi specialtillverkar räddningsutrustningar och behovsanpassade säkerhetsprodukter och system till Räddningstjänsten, veterinärkliniker, djursjukhus, djurparker, djurambulanser och privata djurägare

Male Elephant Killed By Passenger Train In Siliguri, India

RÄDDNINGSUTRUSTNINGAR FÖR DJURBÄRGNING

Antipassgrindar vid brand och akut utrymning i djurstallar

Flyt och andningskuddar

Räddnings och lyftselar

Antistrypskydd

Lyftställningar

Skavskydd

Lyftok 

KONVALECENTHJÄLPMEDEL FÖR SKADADE DJUR

dog-on-wheels-jord_2494203k

Specialtillverkning av olika hjälpmedel och utrustningar för rehabilitering av sjuka och skadade djur

SPECIALUTRUSTNINGAR FÖR DJURRÄDDNING

Brand är ett helvete!

Brand 97

Antipassgrindar vid brand och akut utrymning stall

Sofistikerade övervakningssystem för stall och hagar

Räddningsskåp för akut utrymning stall

Akut avstängning eldistribution stall

Automatisk nattbelysning stall

Brandvarning stall och ekonomibyggnader

Godkänd elmaterial för lantbruk och stall 

SÄKERT STALL

Stall 1

Säkert stall – Egenkontroll för
Säkerhets – Nödläges – Beredskap  inom stall, Brandskyddsarbete, Säkerhetsarbete, Faktauppgifter, Åtgärder/Rutiner, Information, Utbildning, mm

STÄNGSELAGGREGAT MED LARMFUNKTION

Elstaket Häst fastnad

SECURITY LAB har tagit fram ett säkerhetssystem med stängselaggregat, inbyggd larmfunktion och avkänning.Om exempel ett djur skulle fastna i stängseltråd kommer enheten att känna av och koppla ur strömmen till aggregatet efter ca 20 sekunder. Samtidigt kommer ett SMS att skickas till lämpliga mobiltelefoner och ett lokalt larmdon (siren/blixtljus) kommer att aktiveras. Aggregatet kommer automatiskt att kopplas in när orsak till överledning eliminerats.

ÖVERVAKNING DJURBESÄTTNINGAR

Varg 1

 Sofistikerade säkerhetssystem och larmanordningar för boskapsstölder, rovdjursattacker, sabotage, misshandel, skydd av djur mot övergrepp inom hag och stallmiljöer

SJÄLVFÖRSVARSSYSTEM MOT ANFALLANDE VILDA DJUR

Vildsvin

Med ökande friluftsliv och vistande i skog och mark har anfall och angrepp från vilda djur ökat under de senaste åren! Security Lab har forskat och tagit fram ett självförsvarssystem mot anfallande vilda djur som gör att varje människa, hundägare, svamp, bärplockare, vandrare eller andra som vistas inom skog och mark skall kunna känna en tryggare och säkrare tillvaro! Detta system är speciellt framtaget för anfall från VILDSVIN och dess vissa farliga beteende, men kan även användas vid angrepp från andra vilda djur.

UTFODRING DJUR

Häst 7

 Automatiskt utfodring hagar

Automatiskt vattentillförsel hagar

Värmeskåp för frostfria vattenslangar inom hagar och stallmiljöer

TÄNK FÖRE – VAR FÖRBEREDD!

Gris 2

Stallbrand 3

Stallbrand 4

Hästräddning 3

Ko räddning 2

Säl

Elefant 7

Brand 103