Personlig säkerhet


Polis 6

SÄKERHETSSYSTEM OCH PRODUKTER

Larm 4

 72 TIMMAR ?
emerH009_emergency_equipmentMatbrist 2
Klarar du 72 timmar att överleva vid en eventuell samhällskris och katastrof? När varken el eller vatten tillsammans med det ”självklara” i vardagen inte fungerar eller räcker till? När Din affärs hyllor gapar tomma och ingen mat går att köpa? Vad gör Du då?
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tillsammans med de flesta kommuner i Sverige rekommenderar nu att varje person och medborgare skall se till att klara sig under 3 dygn/minst 72 timmar vid en eventuell kollaps i vårt samhälle? Vad gör du då, som hände som inte fick hända? Har du någon som helst kunskap eller beredskap för att klara dig? Vi tror inte de flesta har denna beredskap, utan hela tiden förlitar sig på att vårt samhälle ska ta sitt ansvar och undsätta vid olika katastrofer!
Detta kan ta tid! Därför har Security Lab/Security Factory tagit fram ett ”nödkit” med ett innehåll som du säkert kan klara dig väl, mer än vad myndigheterna kräver innan en allvarlig insats behövs!
Med andra ord… Var förberedd innan det som hände som inte fick hända!

EXPRESS KIDNAP
Kompletta skyddssystem mot nya tidens hänsynslösa rånmetoder – Express Kidnap.

Express Kidnap 1Express Kidnap 2

ANTI CAR JACKING
Specialprodukter och skyddssystem mot
Bilrån, Car Jacking och Kidnapping

Car-Jacking 3

MAN OVERBOARD
Armbandshållen Airbag
Smart räddningsenhet mot drunkning

Drunkning 2 Blue Gavia Emergency Life BojBlue Gavia 2

LARM RÄDDNINGSREDSKAP

Drunkning 1 boei2[1]
Stölder och sabotage av räddningsutrustningar vid sjöar och vattendrag har tyvärr nu blivit ett ständigt problem, och onödiga drunkningsolyckor kunde elimineras om dessa redskap, LIVBOJAR OCH RÄDDNINGSBÅTAR kunde få vara i fred och endast få vara tillhands vid olika nödsituationer?
Security Lab/Security Factory har tagit fram olika typer av ”varnings/uppmärksamhetslarm” när någon använder dessa typer av räddningsutrustning, oavsett om det gäller skarpt läge, sabotage eller stölder!
Varje gång någon försöker ta bort dessa räddningsutrustningar från sina ordinarie placeringar och använda dessa nödutrustningar/hjälpmedel kommer dels ett larm att utlösas lokalt via ett lokalt larmdon, blixtljus vid varje individuell placeringspunkt, (boj eller livräddningsbåt, etc) samt automatiskt sända larm till larmmottagningscentral, ex. 112 eller Räddningstjänsten.

TRYGGHETSKAMEROR

Home-4CH-7-inch-LCD-Monitor-4pcs-2-4G-Wireless-Security-CCTV-Camera-Recording-System

Trygghetskameror utan tillstånd

SPECIALKAMEROR

                     Undervattenskamera 1

Undersöknings/Inspektions/Undervattenskameror

FORDONSDETEKTERING

 Fordonsdetektor      Fordonsdetektor 1

Fordonsdetektorer med magnetslingor för öppning av portar, grindar bommar, etc.

BRANDVARNING

Rökdetektor 1
Varningssystem för hem, företag, stall m.m
Centralenheter, rökdetektorer, värmedetektorer, flamdetektorer, aspirationsdetektorer, larmknappar, larmdon, etc

MOTORSIRENER

Larm 17Larm 18
Kraftiga motorsirener 12,24 och 230 Volt

SPECIALUTRUSTNINGAR BRAND

FlamdetektorFlamdetektorer, Larmsirener, Larmknappar för explosiva miljö

BRANDSLÄCKNING

Fire Ball

Automatisk släckare för bostäder, äldreboende, soprum, miljöstationer, containers, lastkajer, stall, etc ! Täcker ca 3 kubikmeter, utlöses automatiskt vid +70 grader C efter ca 3 sekunder!
Demo: http://www.youtube.com/watch?v=u5sX_EosnV8

GASLARM

Gasdetektor 2      Gaslarm 1

Detektorer och varningssystem för avkänning av olika farliga gasutsläpp

ENSAMARBETSLARM

Ensamarbete 1
Larm och förvarning för tidig upptäckt vid olika nalkande faror

DRIFTLARM-FRYSLARM

Termostat 1
Larmsystem för hög temperatur i kyldiskar, gondoler, frysrum, datarum, etc

UTOMHUSLARM

Elstaket 3

Perimetersystem – Utomhusdetektorer – Aktiva IR detektorer – Mikrovågsbarriärer – Passiva IR detektorer – Staketlarm

ANHÖRIGHETSSLARM FÖR ÄLDREGENARATIONEN

Äldre 2

Smarta trygghetslarm, nöd och kallelsesystem till anhöriga som inte är eller får bli anslutna till kommunala trygghetslarm

STRESSYSTEM

Terror 43
Stressystem för eliminering av antisociala beteenden vid vandalisering, sabotage och anlagda bränder

ANTI LOKALA TERRORIST SYSTEM

Terror 16

Unika kontrollsystem för vidare bevisföring

STREET SMART SECURITY

Mace-or-pepper-spray

Street Smart Security (SSS) Smarta personliga skyddssystem vid vistelse på allmänna platser, torg, gator, krogar, etc där olika hotbilder och överfall kan förekomma

ÖVERFÖRINGSSYSTEM

Videosändare 1

Långdistans radiobaserade överföringssystem för bild och ljud

BELYSNINGSSTYRNING

GJD 1

Säkerhetsbelysning  och styrning med smarta larmfunktioner

METALLDETEKTORER

Terror 14

Metalldetektorer fasta och bärbara

multicoloreye

Terror 48