Räddning – Utrymning

Mark Woodward is led away from the site of the Santiago de Compostela train crash.

INNOVATIVA RÄDDNINGSUTRUSTNINGAR

Vi specialtillverkar och behovsanpassar följande produkter och system vid förfrågan

Rescue Heater/Cooler Akut värmesystem och kylsystem i specialutförande för räddningstjänsten avsett för katastrof/olycksplatser för instängda personer inom fordon,  samfärdsmedel, tåg, bussar, spårvagnar, tunnelbanor, etc

Uppsamlings/räddningsnät vid befarade drunknings och översvämningssolyckor

Portabla och snabbt monteringsbara varnings och utrymningslarmsystem för inom och utomhusevenemang

Portabel akutväska utrymningslarm med talat meddelande

Akut undersökningsutrustning för lokalisering av ej identifierbar rök och värmeutveckling

Akut undersökningsutrustning för lokalisering av instängda personer och djur i rasmassor

Jordbävningsdetektorer, seismiskt system för tidig varning vid pågående skalv eller jordbävning

         Portabelt katastroflarm, bärbart varnings/ larmsystem för utrymning vid befarade återkommande katastrofsituationer

Undervattenskameror – Undersökningskameror

 Kamerasystem för utrycknings/insatsfordon

Trygghets och arbetsmiljökameror för räddningspersonal

Stöldlarm för utrustning inom utrycknings/insatsfordon, ertappningssystem för stölder av räddningsutrustningar inom utryckningsfordon

  Akuta säkerhetsväskor för extrema hotsituationer och personligt skydd

   Inspektionskamera Snake Control, portabel kamerautrustning för undersökning vid bostadsbränder

Kem/larmdräktskamera, dokumentationskamera med inspelning  för larmdräkter inom räddningstjänsten

Specialdesignade LED trafik, upplysnings, utrymningsskyltar, trafiksignaler

Automatiska portöppningssystem för vagnhallar och garage

Varselvästar  och larmdräkter med varnings LED

 

Drunkning 1