SECURITY LAB

framtida_varningsskyltar

 

 

 

 

 

 

 

SECURITY LAB… har ideérna och innovationerna!

SECURITY LABTM
Kännetecknas av en mängd olika idéer, kreativitet, forskning, framtagning,
tillverkning av olika säkerhetsprodukter och system som ingen tänkt på eller
kan leverera!

LAB-O-MATICTM
Design, utveckling och framtagning av tekniska lösningar inom olika säkerhetsområden

LAB-O-TRONICTM
Ribbofon (App) för specialsäkerhet/skydd (under utveckling)

LAB-O-TECHTM
Rådgivning, konsultation och kontroll av olika brister för säkerhetsmedvetna

LAB-O-PANICKTM
Aggressiv och smart specialsäkerhet för skydd av person, djur och egendom

ML RESCUETM
Räddnings och skyddssäkerhet