Målsättning

 

Brand 84

Med bra tekniska produkter, system och hjälpmedel tillsammans med rätt insatser vid olyckor eller katastrofer minimeras och tryggas både räddningspersonalens och drabbades framtida hälsa både fysiskt och psykiskt.

Kortare räddningstider med smarta hjälpmedel vid olyckor och katastrofer för personal inom Räddningstjänsten/team.

Mindre lidande för drabbade och utsatta i och med kortare insats/räddningstider så kan liv räddas.

Mindre belastning för vårdkedjan, sjukhusvård och kostnader minskas därmed radikalt!

Ju snabbare insatser vid olycksplatser kan ske tillsammans med nya smarta tekniska hjälpmedel kan bevisligen ge besparingar och minskade kostnader för samhället.

Med  vissa tekniska hjälpmedel får man från grunden en bra utvärdering och som även kan användas för senare utbildningssyften gällande framtida bättre räddningsinsatser.

Snabbare beslut från insatsledare och räddningspersonal med direkta besked via tekniska undersökningsutrustningar för omedelbara insatser vid olycks eller katastrofplatser.

Magi 2

Affärsidé
Tankarna om Security Lab™ och Security Factory™ startades av Bo-Christer Ribberfalk och Modernt Larmsystem under början av 2000-talet, att försöka få fram ett nytt koncept för en tryggare tillvaro. Att forska och utveckla nya produkter och system för specialsäkerhet, räddning, personligt skydd samt överlevnad som ingen annan tänkt på, vilja eller kunna leverera.

Mission
Att med våra framtagna säkerhetsprodukter, system och hjälpmedel kunna bidra med kortare insatstider och bättre arbetsmiljö för räddnings och säkerhetspersonal samt mindre lidande för drabbade inom olika nöd och olyckssituationer.

Vision
Var gång någon utsättas för en oförutsedd händelse, olycka, katastrof, brott, kränkning eller annan fara, skall våra produkter och system få en betydelse och trygghet både för användare och mindre lidande för utsatta.
Förhoppning att varje Räddningstjänst och insatsfordon tillsammans med andra säkerhetsmedvetna utrustas med våra produkter och system vid olika nödsituationer och utryckningsförfaranden.
Varje gång man ringer olika nödnummer skall varje nödställd känna en trygghet att just våra säkerhetshjälpmedel och system finns tillgängliga för alla typer av räddningsinsatser och nödsituationer.

Miljö
Att våra framtagna och tillverkade produkter och system skall innehålla ECO smarta och återanvändbara materiel. Samt även i möjligaste mån kunna använda dessa och olika material inom framtida tillverkning, så att dessa kan cirkulera inom oändliga miljöprocesser.

emerH009_emergency_equipmentboei2[1]